Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Stappenplan.

Stappenplan

De trajecten op meebesluiten.nl volgen allemaal hetzelfde stappenplan. Dit stappenplan is afkomstig van De Nieuwe Route van Anke Siegers. Bij De Nieuwe Route is het belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt en op gelijkwaardige basis mee kan doen.

Wat zijn deze stappen?

1. Bepalen van de kwestie. Waar gaat het over?

2. Vaststellen van de kaders. Aan welke kaders moet het eindproduct voldoen? Denk aan wetgeving, financiën of afspraken die al gemaakt zijn.

3. Iedereen die zich betrokken voelt mag meedoen. Met alle mensen die zich betrokken voelen wordt een informatief gesprek gevoerd. Hierin worden drie vragen gesteld:

  1. Wie denk je dat er nog meer mee moet doen?
  2. Welke informatie heb je nodig om goed mee te kunnen doen?
  3. Wat heb je nodig om (veilig) mee te kunnen praten? Hierdoor wordt iedereen op dezelfde manier voorbereid.

Hoe ziet zo’n gesprek er dan uit?

  • Het gesprek is samen met een onafhankelijk procesbegeleider van CMO STAMM
  • Hoe lang het gesprek duurt kan verschillen, soms zal dit 10 minuten zijn, soms 40. Dit is afhankelijk van wat we allemaal te bespreken hebben.
  • Voor de gesprekken maken we gebruik van videobellen. Je hoeft dus niet ergens heen te komen.
  • Wat we bespreken blijft tussen ons, behalve de informatie die je opvraagt, die wordt met alle deelnemers gedeeld (en de informatie die anderen op vragen wordt ook met jou gedeeld).
  • Dit gesprek heeft als doel dat iedereen op een fijne manier mee kan doen aan stap 4, de besluitvormingsbijeenkomst.

4. Besluitvormingsbijeenkomst. Op deze dag wordt het plan gemaakt door alle aanwezige betrokkenen.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X