Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
samenwerking

Besluitvormingsbijeenkomst.

Wat is de besluitvormingsbijeenkomst?

Bij de besluitvormingsbijeenkomst is iedereen aanwezig die zich betrokken voelt bij het onderwerp. Er wordt samen besloten op basis van gelijkwaardigheid, transparantie, heldere kaders, veiligheid, kennis en een goed geleid proces. Dit zorgt voor gedeeld eigenaarschap tussen alle betrokken partijen; overheid en inwoners, bestuurders en medewerkers, organisaties en cliënten.

Niet alleen de usual suspects hebben namelijk beelden en ideeën over hoe een plan, beleidsstuk of proces eruit moet komen te zien. Ook de mensen waar je zelf wellicht niet gelijk aan zou denken. Misschien heeft de bakker op de hoek wel meer last van de plannen die jij voor ogen hebt dan je zou denken, of heeft de huisarts van een dorp verderop wel super goede ideeën die jij mee kan nemen in je plan.

Tijdens de besluitvormingsbijeenkomst wordt gewerkt aan de hand van vooraf opgestelde kaders. Hierdoor is duidelijk waar het eindproduct aan moet voldoen, maar blijft er verder ruimte om alle meningen en ideeën op tafel te leggen.

Doordat iedere deelnemer vooraf is gesproken en iedereen gelijk is geïnformeerd kan iedereen op een zo gelijk mogelijke basis meedoen aan de bijeenkomst. Ieders mening is even belangrijk.

Hoe ziet de dag zelf eruit?

Een besluitvormingsbijeenkomst duurt een dag of dagdeel. Iedereen treft elkaar op één locatie (indien de coronamaatregelen dit op dat moment toestaan). De procesbegeleiders richten van tevoren een programma in waarbij ruimte is ingericht voor alle aspecten die aan bod moeten komen.

Verschillende thema’s worden in verschillende groepjes besproken en aan het eind wordt alle informatie samengevoegd in één plan.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X