Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
mantelzorger en mantelzorgontvanger

Westerkwartier.

Wat is er voor nodig dat het goed gaat met mantelzorgers in Westerkwartier?

In de gemeente Westerkwartier vinden we het belangrijk om goed voor elkaar te zorgen. De gemeente telt ruim 16.000 mantelzorgers. De druk op deze mantelzorgers neemt echter toe. Er zijn namelijk steeds meer mensen om voor te zorgen, en steeds minder zorgpersoneel. Dit doet de vraag opkomen: Wat is ervoor nodig dat het goed gaat met de mantelzorgers in Westerkwartier?

Aan de hand van 6 thema’s willen we deze vraag beantwoorden, samen met iedereen die zich betrokken voelt!

Daarom organiseren we op maandag 8 november 2021  de Besluitvormingsbijeenkomst Mantelzorg in Westerkwartier!

Meedoen?

Graag! Iedere mening telt namelijk.  ✔  Ik doe mee!

Wat gaan we doen?

Als eerst voeren we met iedereen die mee wil doen aan de bijeenkomst een informatief gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we wat jij nodig hebt om op een fijne manier mee te kunnen doen aan de bijeenkomst. Wil je bijvoorbeeld nog wat extra informatie? Of vind je het belangrijk dat de buurvrouw er ook bij is? Dit kan allemaal aan bod komen in het informatieve gesprek. Deze gesprekken vinden plaats in de maand september. Er kan gekozen worden voor een online gesprek of op de locaties van het gemeentehuis in Leek en Sociaal Werk De Schans in Leek.

Daarna is de Besluitvormingsbijeenkomst op maandagmiddag 8 november. De locatie is afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen. Tijdens deze bijeenkomst maken we samen met alle betrokkenen een plan. De gemeente geeft vooraf de kaders, maar besluit niet achteraf wat er in het plan komt. Een uniek proces dus, waar jouw mening echt gehoord wordt!

Wil je meer lezen over het proces? Lees het stappenplan of neem contact op met Simone Barends, Geerte Boven, Mette Wijling of Marleen Meijer.

Waar gaan we het over hebben?

Tijdens de Besluitvormingsbijeenkomst Mantelzorg in Westerkwartier komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Vinden en bereiken van mantelzorgers;
 • Preventieve inzet van respijtzorg, dagbesteding etc.;
 • Aandacht voor mantelzorgers bij zorgprofessionals;
 • Toegankelijke informatie, advies en ondersteuning;
 • Stelsel van wet- en regelgeving;
 • Gezamenlijke en lokale werkwijze.

Wat zijn de kaders?

De gemeente Westerkwartier heeft van tevoren een aantal kaders vastgesteld. Deze moeten we in ons achterhoofd houden tijdens de besluitvormingsbijeenkomst.

 • Positieve gezondheid is het uitgangspunt;
 • We zetten in op preventie;
 • Alleen samen kunnen we zorgen dat het goed gaat met mantelzorgers in Westerkwartier;
 • Waar mogelijk zetten we in op algemene voorzieningen;
 • Het plan moet vallen binnen de Jeugdwet, Wmo, Zvw en Wlz;
 • De intentie is om binnen de lopende contracten en met de huidige partijen te leveren wat nodig is.

✔  Ik doe mee!

© 2021 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X