Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen
mantelzorger en mantelzorgontvanger

Westerkwartier.

Wat is er voor nodig dat het goed gaat met mantelzorgers in Westerkwartier?

In de gemeente Westerkwartier vinden we het belangrijk om goed voor elkaar te zorgen. De gemeente telt ruim 16.000 mantelzorgers. De druk op deze mantelzorgers neemt echter toe. Er zijn namelijk steeds meer mensen om voor te zorgen, en steeds minder zorgpersoneel. Dit doet de vraag opkomen: Wat is ervoor nodig dat het goed gaat met de mantelzorgers in Westerkwartier?

Aan de hand van 6 thema’s willen we deze vraag beantwoorden, samen met iedereen die zich betrokken voelt!

Daarom organiseerden we op maandag 8 november 2021  de Besluitvormingsbijeenkomst Mantelzorg in Westerkwartier!

Wat hebben we gedaan?

Als eerst hebben we met iedereen die mee wilde doen aan de bijeenkomst een informatief gesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek bespreken we wat jij nodig hebt om op een fijne manier mee te kunnen doen aan de bijeenkomst. Wil je bijvoorbeeld nog wat extra informatie? Of vind je het belangrijk dat de buurvrouw er ook bij is? Dit kan allemaal aan bod komen in het informatieve gesprek.

Vervolgens was de Besluitvormingsbijeenkomst op maandagmiddag 8 november. Tijdens deze bijeenkomst hebben we samen met alle betrokkenen een plan op hoofdlijnen gemaakt. De gemeente gaf vooraf de kaders, maar besluit niet achteraf wat er in het plan komt. Een uniek proces dus, waar jouw mening echt gehoord wordt! Hier kun je het verslag teruglezen van de bijeenkomst en de eerste vervolgstappen die zijn genomen.

Wil je meer lezen over het proces? Lees het stappenplan of neem contact op met Simone Barends of Marleen Meijer.

Waar hebben we het over gehad?

Tijdens de Besluitvormingsbijeenkomst Mantelzorg in Westerkwartier kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Vinden en bereiken van mantelzorgers;
 • Preventieve inzet van respijtzorg, dagbesteding etc.;
 • Aandacht voor mantelzorgers bij zorgprofessionals;
 • Toegankelijke informatie, advies en ondersteuning;
 • Stelsel van wet- en regelgeving;
 • Gezamenlijke en lokale werkwijze.

Wat zijn de kaders?

De gemeente Westerkwartier heeft van tevoren een aantal kaders vastgesteld.

 • Positieve gezondheid is het uitgangspunt;
 • We zetten in op preventie;
 • Alleen samen kunnen we zorgen dat het goed gaat met mantelzorgers in Westerkwartier;
 • Waar mogelijk zetten we in op algemene voorzieningen;
 • Het plan moet vallen binnen de Jeugdwet, Wmo, Zvw en Wlz;
 • De intentie is om binnen de lopende contracten en met de huidige partijen te leveren wat nodig is.

© 2022 CMO STAMM - Disclaimer - Privacyverklaring - Sitemap

X